VÍKENDY V TANCI 2018

„Víkendy v tanci 2018“ je séria pohybových workshopov a intenzívnych tanečných stretnutí s prizvanými lektormi zo Slovenska i zahraničia, aktívne pôsobiacimi v oblasti profesionálneho tanečného umenia a tanečnej pedagogiky, ktoré prebehnú od mája 2018 do februára 2019.

Program workshopov sa nesie v dvoch líniách; časť workshopov  sme pripravili pre profesionálnych i amatérskych tanečníkov a hýbateľov, sú teda otvorené záujemcom rôzneho veku, úrovne  i skúsenosti. Druhá línia je určená tanečným pedagógom ako aj pedagógom pohybu a športu, so zameraním na prácu s deťmi.

Program:

15. – 16. 6. 2018

ANDREj PETROVIČ / TI NGUYEN: PRIMAL MOVE

* pre tanečníkov a hýbateľov

Objavovanie nepredvídaných “obzorov“ vlastnej identity účastníkov prostredníctvom tvorby a interpretácie pohybu v divadelnom kontexte. Dôraz sa kladie na improvizáciu, spontánnosť, rozvíjanie vlastných technických možností pohybu, jeho čistotu a precíznosť. Workshop je prístupný pre profesionálov a neprofesionálnych umelcov a tanečníkov, ktorí sa zaujímajú o telo a pohyb ako výrazový prostriedok.

29. – 30.9.2018 + 19. – 20.1. 2019

ZUZANA BURIANOVÁ : FYZIKALITA A KREATIVITA V SÚČASNOM TANCI

* pre tanečníkov a hýbateľov

Fyzikalita a kreativita alebo skúmanie princípov fungovania tela v pohybe a spoznávanie vlastného pohybového slovníka ako základu pre kreatívnu prácu a tvorbu pohybového materiálu. Kombinácia technickej a tvorivej práce, sústredenie i zábava v tematickom okruhu vždy špecifickom a zakaždým jedinečnom pre konrétny workshop a jeho účastníkov.

www.burianova.sk

www.tda.sk

27. – 28.10. 2018 + 2. – 3.3. 2019

SOPHIE BILLY (FR): KREATÍVNY PRÍSTUP K VÝUČBE KLASICKÉHO TANCA DETÍ

* pre pedagógov

Workshop venovaný tanečnej pedagogike detí, so zameraním na deti vo veku od 4 do 8 rokov. Lektorka sa špecializuje na kreatívny prístup k výučbe klasického tanca, techniku ako aj organický pohyb, choreografiu, repertoár a tvorivý proces s deťmi, vzťah s hudbou, ale aj na tanečnú históriu –  ako priblížiť „príbeh tanca“ najmladším tanečníkom.

7. 11. 2018 / večerný workshop

ZOSIA JO (UK): THE DEEP FACE OF THE MOVING WAVE

* pre tanečníkov a hýbateľov

Podvečerný 3-hodinový workshop pre tanečníkov rôznej úrovne pracujúci s princípmi tekutosti v súčasnom tanci; blčiaci od úvodnej improvizácie, cez jednoduchý warm – up, preplávame k technickým cvičeniam, rozpustíme sa do zeme a späť k improvizácii a tvorivým zadaniam na tému Voda – plynulosť a  sila v technike i improvizácii.  

10. – 11.11. 2018

ZOSIA JO (UK): KREATÍVNY TANEC S DEŤMI A MLÁDEŽOU

* pre pedagógov

Zosia bude počas workshopu zdieľať svoju 10- ročnú prax v oblasti práce s deťmi, choreografie a komunitného tanca. Počas jej workshopu budú účastníci – taneční pedagógovia, skúmať ako sprevádzať deti a mládež v choreografickom procese ako aktívnych účastníkov a spolutvorcov, ako ponúknuť výrazové prostriedky ako nástroje tvorivej individuálnej i kolektívnej práce. Ako naučiť deti a mládež narábať s priestorom, časom a dynamikou ako aj obsahom, konceptom a významovosťou v tvorivej tanečnej práci v špecifickom veku.  Jednotlivé bloky workshopu budú rozdelené na vekové kategórie detí.

www.zosiajo.com

www.joondance.wixsite.com

24. – 25.11. 2018 + 16.– 17.02.2019

ZUZANA LÁSKOVÁ: LA BALLERINA

* pre tanečníkov a hýbateľov

Klasický tanec pre ženy so zameraním na jednoduchú techniku klasického tanca prispôsobenú fyzikalite tela dospelej ženy. Práca so správnym držaním tela a dýchaním, muzikalitou a dynamikou. Jednoduché pohybové cvičenia s cieľom podporiť voľný tanečný prejav, kreativitu a ľahkosť v tanci. Ladné, ženské, elegantné tanečné stretnutie.

www.zuzlaska.cz

www.bilavelryba.cz

15. – 16.12. 2018

STANO DOBÁK & JAMIE LEE: TANEC A KAMERA

* pre tanečníkov a hýbateľov

Koncept a obsah workshopu vychádzajú z vlastnej aktuálnej tvorivej práce umelcov.  Cieľom workshopu je poskytnúť účastníkom možnosť skúmať a vytvárať pohyb a komunikovať ho pre kameru a jej prostredníctvom. Skúmať „kamerové“ videnie  pohybového materiálu a kompozície. Skúmať a hrať sa, tvoriť telom i očami, tanec tiel, priestoru a uhlov.

www.memoryhouseproductions.com

www.motionhouse.org

26. – 27. 1. 2019

JÍŘÍ LOSSL

* pre pedagógov

Workshop zameraný na rozvoj vedomého pohybu a vedomej práce s telom u detí rôzneho veku. Prostredníctvom zážitkových cvičení sprostredkuje Jiří účastníkom autentický zážitok, ktorý obohatí ich vlastnú pohybovú skúsenosť i pedagogickú prax. Cieľom je naučiť pedagógov ako viesť deti k tomu, aby dokázali skoncentrovať svoju pozornosť, rozvíjali poznanie a zároveň pociťovali radosť z pohybu a zvedavosť k hlbšiemu spoznávaniu. Zároveň je cieľom workshopu zdieľanie skúseností medzi pedagógmi rôzneho zamerania – tanečného, športového, terapeutického. Workshop je určený tanečným i pohybovým pedagógom a fyzioterapeutom.

www.nipos-mk.cz

Info:

Časový harmonogram víkendov:

Sobota: 10,00 – 13,00 I. blok, 15,00 – 18,00 II. blok

Nedeľa: 9,30 – 12,00 III. blok, 13,30 – 15,00 IV. Blok

Cena jedného workshopu: 15,-

Organizuje: Občianske združenie Tanečné divadlo Alternatív Žilina s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

Kontaktná osoba: Bashka Jombíková

0904 485 142

bashka@tda.sk