Tanečné divadlo Alternatív, Kuzmányho 6, Žilina

Súbor:
Otázky týkajúce sa organizácie tréningov a projektov a súboru Tanečného divadla Alternatív:
Zuzana Burianová / zburianova@gmail.com

Občianske združenie:
Otázky na ostatné aktivity v centre pohybu a tanca Labyrint:
Tanečné divadlo Alternatív tda@tda.skcentrumlabyrint.sk
Monika Čutková / 0904 916 914
Anna Mamojková / 0904 935 854