TANEČNÉ DIVADLO ALTERNATÍV OD ROKU 1986 VIAC AKO 40 PREDSTAVENÍ WORKSHOPY PRE VEREJNOSŤ OTVORENÉ TRÉNINGY